Kaiyo Mizunara Oak Japanese Whisky

$65.00

SIZE: 750mL
REGION: Japan

PRODUCT TYPE: Japanese Whisky

VENDOR: Kaiyo